top of page

Makronet artık Microsoft Solutions Partner

Bulut Çözüm İş Ortağı ünvanını kazanan Makronet ile Microsoft'un sağladığı tüm çözümleri yeniden keşfederek, kurumunuzun dijital dönüşüm yolculuğunu yüksek uzmanlığımız ile üst seviyeye taşıyın!


Bulut Çözümleri İş Ortağı nedir?


2022 Mart itibariyle Gümüş & Gold İş Ortaklığı kategorilerinin Bulut Çözümleri İş Ortağı başlığı altında toplanmasından sonra, Microsoft iş ortakları için yeni bir süreç başladı. Bulut Çözümleri İş Ortağı unvanı, geniş teknik yeteneklere, beceri ve eğitime adanmışlığa ve belirli Microsoft bulut çözüm alanlarındaki müşteriler için başarılı bir şekilde çözümler sunma konusunda kendini kanıtlamış iş ortaklarını farklılaştırır.


İş Uygulamaları, Veri ve Yapay Zeka (Azure), Dijital İnovasyon ve Uygulama Modernizasyonu (Azure), Altyapı (Azure), Modern Çalışma ve Güvenlik yetkinliklerinden herhangi birinde 100 puan üzerinden 70 ve üstü alan her iş ortağı, o alan özelinde Çözüm İş Ortağı olurken, bu 6 alanın tamamında 70 ve üstü yapan iş ortakları ise Bulut Çözümleri İş Ortağı ünvanına sahip olur.


Yukarıda bahsedilen tüm alanlarda Makronet / Noventiq olarak 100/100 yapmamız neticesinde, Bulut Çözümleri İş Ortağı olmamızı duyurmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz!

Makronet müşterileri için bu yetkinlik nasıl avantajlar sağlıyor? Makronet müşterileri, aşağıda belirtilen 6 temel yetkinliğimize dair her türlü desteği, planlamayı, eğitimi ve proje geliştirmeyi talep edebilir.

 1. İş Uygulamaları: Dynamics ve Power Platform için gelişmiş uygulamalar ve çözümler sunabilme yetkinliği

 2. Veri ve Yapay Zeka (Azure): Büyük veri sistemlerini yönetmek ve kontrol etmek için analizler yapma ve yapay zeka uygulamaları geliştirme yetkinliği

 3. Dijital İnovasyon ve Uygulama Modernizasyonu (Azure): Mevcutta kullanılan ve/veya bulut tabanlı uygulamaları modernize edebilme yetkinliği

 4. Altyapı (Azure): Kilit konumdaki altyapı/iş yüklerinin hızlı ve güvenli bir şekilde Azure'a taşınma yetkinliği

 5. Modern Çalışma: Microsoft 365 ile üretkenliği artırma ve hibrit çalışma modeline geçiş sağlama yetkinliği

 6. Güvenlik: Microsoft Security ürün ailesi gücüyle, uçtan uca entegre güvenlik, uyumluluk ve kimlik çözümleriyle organizasyon çapında Sıfır Güven Mimarisi'ne dayalı güvenlik ağı kurma yetkinliği

Microsoft Uzmanlıkları programında Makronet'in sağladığı avantajlar nedir?

Yukarıda belirtilen temel çözüm ortaklığı yetkinliklerine ek olarak, aşağıda belirtilen teknik uzmanlıklarımız ile gereksinimlerinize yönelik daha spesifik ve güçlü destek sağlayabiliyoruz. Azure

 • Microsoft Azure'da Analitik: Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake, Azure Data Factory ve Azure Databricks'i kullanarak uyarlanmış Microsoft analitik çözümleri planlama ve sunma uzmanlığı

 • Veri Ambarı Geçişleri: Mevcut iş yüklerini analiz etme, şema modelleri oluşturma ve ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL) işlemleri gerçekleştirme uzmanlığı

 • Altyapı ve Veritabanı Geçişleri: Windows Server ve SQL Server tabanlı üretim iş yüklerini ve Red Hat Enterprise Linux (RHEL) veya SUSE sanal makinelerinde (ve/veya Microsoft Azure'da MariaDB, PostgreSQL, MySQL, NoSQL veritabanlarında) çalışan iş yüklerini geçirme uzmanlığı

 • Kubernetes: Bulutta konteynerize edilmiş iş yüklerini dağıtma, yönetme ve Azure'da barındırılan Kubernetes ortamlarını yönetme yetkinliği

 • Azure Sanal Masaüstü (AVD): Azure'da sanal masaüstü altyapısını dağıtma, iyileştirme ve güvenli hale getirme yetkinliği

Modern Çalışma

 • Benimseme ve Değişim Yönetimi: Microsoft 365 kullanımını ve kurumsal değişikliği yönlendirebilme uzmanlığı

 • Microsoft Teams için Aramalar: Microsoft 365 Telefon Sistemi'ni dağıtma ve yönetme uzmanlığı

 • Microsoft Teams için Hibrit Toplantılar ve Toplantı Odaları: Microsoft Teams toplantıları ve toplantı odaları için çözümler ve servisler üretebilme uzmanlığı

 • Uç Nokta Modernizasyonu: Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu cihazları, tasarım gereği güvenli işletim sistemlerini, uç nokta yönetimi çözümlerini ve her yerden erişilebilen işbirliğine dayalı uygulamaları modernize edebilme uzmanlığı

 • Ekip Çalışması Dağıtımı: Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online ve Yammer gibi servislerle katma değer sağlama uzmanlığı

Güvenlik

 • Bulut Güvenliği: Microsoft Azure, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında kapsamlı koruma sağlama uzmanlığı

 • Kimlik ve Erişim Yönetimi: Azure Active Directory (Entra ID) ile Microsoft Identity iş yüklerini dağıtma uzmanlığı

 • Bilgi Koruması ve Yönetimi: Veri güvenliğini artıran proaktif stratejiler sağlama uzmanlığı

 • Tehdit Koruması: Microsoft Tehdit Koruması, Microsoft Cloud App Security veya Azure Sentinel iş yüklerini dağıtma uzmanlığı

İşletme Uygulamaları

 • Düşük Kodlu Uygulama Geliştirme: Microsoft Power Apps ve Microsoft Power Automate'i içeren "low-code" uygulama geliştirme platformu ile yeniliği ve verimliliği artırmak için mevcut sistemleri ve verileri tümleştiren özel ve esnek, az kodlu iş kolu çözümlerini hızla geliştirme uzmanlığı

Son olarak...

Sizlerle yeni projeler geliştirmek için çok heyecanlıyız!


Microsoft dünyasına ait çözümleri Makronet ile yeniden keşfetmek ve kurumunuzun dijital dönüşüm yolculuğunu daha da geliştirmek için sizlere destek olmaya her zamankinden daha da hazırız. Detaylı bilgi ve projelendirmeler için bize her zaman ulaşabilirsiniz.186 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page