Azure Dosya Senkronizasyonu artık kullanımda. Dosyalarınızın sayısının artması yedekleme, yönetim ve kurtarma işlemlerinin zorlaşmasına sebep olur. Şirket içi disk kapasitesi ve depolama yönetiminin zorluğu gibi durumlardan dolayı dosyalarınızı bulutta depolamak ve birleştirmek daha avantajlıdır. Bunun için geliştirilen,dosyalarınızı Microsoft Azure’da merkezileştiren Azure Dosya Senkronizasyonu genel kullanımda! Şirket içi donanım yönetimi, disk ve depolama yönetimi, kapasite yönetimi gibi sorunlara çözüm olması için geliştirilmiştir.
azure file sync

Azure Dosya Senkronizasyonu (File Sync) ile;

  • Windows sunucuları ve Azure Dosyaları’nda aynı verilere yazma erişimi sağlar.
  • Bulut katmanlama – yerel sunucularda yalnızca son erişilen verileri depolama
  • Azure yedeğiyle bütünleşme
  • Hızlı felaket kurtarma – dosya meta verilerini geri yükleme ve verileri gerektiği gibi geri çağırma işlemlerini yapabilirsiniz.

Böylece, şirket içi dosya sunucularınızın performans ve uyumluluğu korunurken dosya hizmetlerini Microsoft Azure’da merkezileştirerek bulutun faydalarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, Azure yedekleme entegrasyonu ile verilerinizi bulutta koruyabilirsiniz.