Yazılım Satış ve Lisanslama

BT Bölümü için Microsoft SAM Çalışması

SAM, standartlaştırılmış prosedürler ve en iyi uygulamalarla BT departmanınızın operasyonel özelliklerini artırır. SAM, genelde BT profesyonelleri tarafından Microsoft yatırımlarıyla kullanılan Altyapı Optimizasyonuyla uyumlu ilkeler kullanır.

Altyapı Optimizasyonu (IO) ve SAM’ın bir kurum için yapabileceklerini kimse Bilgi Teknolojisi (IT) departmanından daha iyi anlayamaz. BT departmanı genelde SAM planını oluşturma, sürdürme ve izleme konusunda tüm sorumluluğa sahip olacaktır.

SAM Çalışmasının Bilgi Teknolojileri Departmanı (IT) İçin Avantajları

İyi uygulanmış bir SAM planı, BT maliyetlerini kontrol etmenizi ve gelecekte daha esnek ve hızlı olacak sistemleri genişletmenizi sağlayabilir. SAM, BT departmanınızın aşağıdakileri gerçekleştirmesini sağlayabilir:

  • İzinsiz yazılım kullanımı veya kullanılabilir güvenlik güncellemeleri hakkında bilgi eksikliği nedeniyle oluşan, ve destek olaylarını azaltan güvenlik risklerini kontrol etme.
  • Yeni personel için eğitim süresini ve ilgili maliyetleri azaltma.
  • Sorunsuz ve daha verimli bir işlem için, manuel süreçleri otomatikleştirme.
  • Hangi yazılımlara sahip olduğunuzu, hangi yazılımların başka yerde kullanılmasının daha iyi olacağını ve gelecekte ne tür programlara ihtiyacınız olacağını her zaman bilmek için, merkezi varlık takibiyle verimlilikleri optimize etme.
  • Kolaylaştırılmış yazılım işlevleri ve yazılım uygulamanız hakkında kapsamlı bilgi sayesinde, pazara daha hızlı sunma süresi elde etme.
  • Sistem standartlaştırmasında optimize verimlilik ve daha az bir yardım desteği iş yükü ile, BT personelinin moralini ve motivasyonunu artırma.
  • Süreçleri kolaylaştırın ve etkili yükseltme planları ve uygulamaları geliştirme.
  • Doğru verilerle BT varlıklarının değerini gösterme.
  • Gelecekteki gereksinimlere kolayca uyarlanabilen esnek ve hızlı BT sistemleriyle işletme altyapınızı genişletme